Wat gebeurt er nu in de Melkfabriek?

24 oktober '22

Zoals jullie weten is De Melkfabriek tijdelijk gesloten. Wij kunnen niet wachten tot het moment dat we de oude Melkfabriek weer in kunnen voor toffe evenementen. In de tussentijd nemen we jullie mee in wat er in en rond de melkfabriek gebeurt.

Zo wordt de grond van Cobercokwartier onderzocht en zal een klein deel van de Melkfabriek worden gesloopt, zodat hier in toekomst woningen en een gebouw met parkeerplaatsen kunnen worden gebouwd. De Melkfabriek heeft sinds de eerste bouw in 1921 veel doorstaan. In de 2e wereldoorlog is Arnhem en ook de Melkfabriek hard geraakt. Daarom is de afgelopen periode hard gewerkt om de grond op het terrein te controleren op eventuele niet ontplofte explosieven.

image alt

Het onderzoek

Dit onderzoek is gedaan door de grond over een zeef te gooien om zo mogelijke eventuele explosieven eruit te filteren. Deze zeef staat in een ruimte omringd door 2 verdiepingen hoge zeecontainers, zodat er geen schade aan de omgeving ontstaat bij een eventuele ontploffing. Wanneer een verdacht object wordt gevonden, dan wordt deze in een bomveilige container gelegd. Tijdens het grondonderzoek is één gevaarlijk explosief gevonden, deze is door de Explosieve Opruiming Dienst op het terrein tot ontploffing gebracht.

Naast explosieven is er op het terrein van Cobercokwartier ook archeologisch onderzoek uitgevoerd. Zo zijn een aanwezige loopgraven en bomkrater onderzocht op waardevolle materialen. Hierbij zijn meerdere vondsten gedaan, zoals Duitse geweren, helmen, schoppen en meer. Daarnaast is de oude riethaven die deels over het terrein liep onderzocht, zodat deze in kaart kan worden gebracht voor historisch naslagwerk.

Van Rietgracht naar Melkfabriek

Uit het onderzoek is gebleken dat in het gebied, ten zuidoosten van de Arnhemse vesting in het Arnhemse Broek, van oorsprong een laag gelegen en nat is geweest. De weg die nu de Westervoortsedijk heet, was voorheen daadwerkelijk een dijk, die de vesting ontsloot. De dijk moet rond 1200 aangelegd zijn. Cobercokwartier ligt buiten deze oorspronkelijke dijk, in een gebied waar de rijn vroeger slingerend langs deze dijk liep. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de vesting uitgebreid, ook richting Cobercokwartier. In het begin van de 18e eeuw kwam er weer een uitbreiding, met als doel een extra verdedigingsgordel aan te leggen. De gordel werd gemaakt van wallen en grachten. Zo werd een gracht werd gevoed door de Molenbeek en stond bekend als de ‘Rietgracht’. In de Westervoortsedijk bevond zich destijds ter hoogte van de bakstenen fabriekshal van de oude Melkfabriek een inlaatsluis. De Rietgracht liep in zuidelijke richting door Cobercokwartier heen om in de Rijn uit te monden.

image alt

Na 1808 werd de Arnhemse vesting gefaseerd gesloopt. De Rietgracht die door Cobercokwartier liep, werd omgedoopt tot ‘Rietebeek’; de sluis bleef echter in functie.

Vanaf 1865 raakte het gebied geïndustrialiseerd. Noordoostelijk van Cobercokwartier werd de Arnhemse gasfabriek gebouwd. Voor de bouw werd het gebied opgehoogd, ook aan de kant van de kade met de Rijn. Om dit hoogte verschil op te vullen werden zand en grote hoeveelheden stadsafval gebruikt. In Cobercokwartier zelf werd in 1798 de molen ‘De Hoop’ gebouwd. Deze molen groeide uit tot een houtzagerij met verschillende opstallen, inclusief houthaven die in verbinding stond met de Rietebeek. De molenindustrie brandde in 1891 af. Vanaf 1921 is er sprake van een Melkfabriek in het plangebied, opgericht door de CAMIZ. Later kreeg deze fabriek de naam Coberco.

Op dit moment worden de vondsten uit het gebied geconserveerd zodat deze bewaard blijven als historisch erfgoed.

image alt

De Melkfabriek

Met onder andere een knallende koningsnacht & dag, de drukbezochte vintage markten, 3 geslaagde zomerfestivals & het concert van The Dutch Queen Tribute was afgelopen seizoen een feestelijk voorproefje voor volgend jaar. Er wordt achter de schermen door De Melkfabriek bv al hard gewerkt aan een mooi divers programma voor 2023. Op naar een jaar met nog meer cultuur, muziek, art, fashion & food op onze bruisende hotspot!

Meer over De Melkfabriek
Meer over deze creatieve ontmoetingsplek weten? bezoek De Melkfabriek
Meer over Nieuwe Kadekwartier? Bekijk het laatste nieuws