Herbestemmingsopdracht inspireert HAN studenten

29 oktober '18

Het 3e jaar van de opleiding Bouwkunde staat voor de helft in het teken van de herontwikkeling van het voormalige Cobercoterrein in Arnhem. In de courses 9 en 10 van de opleiding krijgen studenten de opdracht een deel van dit terrein opnieuw in te richten.

Het is een realistische opdracht die bovendien de Arnhemse actualiteit raakt: binnenkort start de transformatie van het industriegebied tot hotspot waar het prettig wonen, werken en verblijven is.

In de aula van de faculteit Techniek in Arnhem presenteerden 12 groepen van ongeveer 7 studenten met posters, maquettes, vr-brillen, laptops en andere presentatiemiddelen hun ideeën over de herinrichting van het terrein, dat in de Arnhemse volksmond ook wel ‘de Melkfabriek’ wordt genoemd.

Cobercokwartier | Melkfabriek

Team 10

Team 10 had het meest aansprekende ontwerp. Hun uitwerking van 'een vrij in te delen gebouw voor een dynamische doelgroep' ontving hiervoor een prijs uit handen van René Steman en Rick Hageman van het Bouwfonds Property Developments (BPD). Op de foto staan verder: Bente Ketelaar, Evelyn Grisel, John van Maanen, Noor Dinnissen, Rinke Hendriks, Thomas de Gelder en Tristan Nieuwenhuis.

De studenten werkten de afgelopen maanden met veel enthousiasme en vaak met oog voor detail aan het eerste deel van hun opdracht.

Behalve een correcte uitwerking, stond hierin ook creativiteit, inzicht, het verdelen van de taken en de kunst van het samenwerken centraal.

Beoordeling door gebiedsontwikkelaar

Een beoordeling van je docenten is natuurlijk spannend, maar de beoordeling van het Bouwfonds Property Development (BPD) werd als minstens zo spannend ervaren.

BPD is als gebiedsontwikkelaar betrokken bij de herbestemming van het Cobercoterrein. Voorafgaand aan de tentoonstelling stuurden de teams hun posters naar projectmanagers René Steman en Rick Hageman van BPD.

Zij lieten zich in hun rondgang informeren en ook inspireren door de studenten en kozen 1 project dat naar hun mening het meest beantwoordde aan alle eisen op het gebied van o.a. duurzaamheid, voorzieningen, leefbaarheid en comfort. Aan het einde van de middag werd team 10 uitverkoren als maker van het meest aansprekende ontwerp. Zij ontvingen een waardebon die kan worden besteed bij het tot café/restaurant herbestemde postkantoor in de Arnhemse binnenstad.

Contact Ik heb een vraag!
Veel gestelde vragen Ik heb een vraag!