Het is officieel!

16 december '16

Vandaag heeft Koninklijke FrieslandCampina N.V. officieel het voormalige Cobercoterrein overgedragen aan gebiedsontwikkelaar BPD. Ron König wethouder van de gemeente Arnhem heeft samen met FrieslandCampina en BPD de nieuwe naam onthuld. In het bijzijn van diverse partijen presenteerde BPD haar toekomstplannen voor de Melkfabriek en Cobercokwartier. Hiermee start de ontwikkeling van een nieuwe stedelijke hotspot aan de Rijnkade in Arnhem waarbij alle historische karakteristieke gebouwen behouden blijven.

De Melkfabriek

De stadsontwikkelaars van BPD gaan de uitdaging aan om op het terrein van de voormalige zuivelfabriek Coberco een nieuw stuk stad te ontwikkelen waar wonen en werken samenkomen en waarvan de historische betekenis behouden blijft. Bovendien moet in het nieuwe stadsdeel ruimte zijn voor diversiteit en recreatie. Voor de herontwikkeling heeft het College van B&W van Arnhem een ambitiedocument vastgesteld met uitgangspunten, kaders, ambities en randvoorwaarden. Het plan van gebiedsontwikkelaar BPD is tijdens de selectie als beste uit de bus gekomen. De karakteristieke historische fabrieksgebouwen van Coberco worden in dit plan het multifunctionele hart van de wijk, dat de naam de ‘Cobercokwartier’ draagt.

Ron König, wethouder gemeente Arnhem: “Het is geweldig nieuws voor Arnhem dat deze locatie een nieuwe invulling gaat krijgen. Een unieke plek dichtbij de binnenstad en vlakbij de wereldberoemde John-Frostbrug verdient beter dan de huidige desolate aanblik. Dat de ontwikkelaar gebruik gaat maken van het culturele erfgoed van de voormalige melkfabriek is een mooi en waardig eerbetoon aan de geschiedenis van deze plek voor onze stad."

Nieuwe hotspot voor Arnhem

Herbert Bosch, ontwikkelingsmanager bij BPD: “Nu we formeel eigenaar zijn geworden kunnen we niet wachten om vanaf morgen de fabriek om te turnen tot de nieuwe stedelijk hotspot. De vele belangstellenden hadden liever gezien dat we gister al in verkoop waren gegaan met de woningen. Arnhem is klaar voor een nieuwe toekomst voor de locatie, de reacties zijn erg positief en overweldigend. Arnhem krijgt er een prachtig en duurzaam stuk stad bij met de bestaande fabriek als hart. Samen met (lokale) ondernemers gaan we graag aan de slag om deze hotspot op kaart te zetten.”

Gerard Menting Corporate Director Real Estate van FrieslandCampina: “Op basis van de door BPD in het verkoopproces neergelegde visie ‘Cobercokwartier’, hebben wij er alle vertrouwen in dat de ontwikkeling van het Cobercoterrein zal leiden tot de beoogde transformatie van deze unieke locatie, met herbestemming van een deel van de historische gebouwen, het cultureel (zuivel)erfgoed.”

Over het plan

Direct naast de binnenstad -  aan de Rijn - verschijnt een nieuwe, duurzame en autoluwe stadswijk. De nieuwe stedelijke hotspot van Arnhem waar, naast prachtige pleinen, een gevarieerd aanbod van  stadswoningen en appartementen komt. In de oude multifunctionele fabriekshallen is alle ruimte is voor een foodmarket, horeca, evenementen met kunst en cultuur, ondernemers en een stadsbrouwerij. ‘De Melkfabriek’ is flexibel en daarmee geschikt voor allerlei initiatieven en dus klaar voor de toekomst.

Over het Cobercoterrein

Nadat FrieslandCampina het voormalige Cobercoterrein in 2000 verkocht aan een ontwikkelings- en bouwcombinatie, werd het door het uitblijven van de ontwikkeling van het gebied, in 2015 opnieuw eigenaar van zijn voormalige productielocatie. In nauwe samenwerking met de gemeente Arnhem is gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze bijzondere locatie. Eind juni 2016 is het Cobercoterrein door FrieslandCampina opnieuw te koop aangeboden. In totaal toonden 15 partijen serieuze interesse.