Mogelijk nieuwe voorziening tegenover Gashouderskwartier

17 juni '20

Aan de Westervoortsedijk komt in de toekomst mogelijk een moskee. De gemeente en de Islamitische
Unie zijn van plan om hiervoor een overeenkomst te sluiten. De gemeente heeft bewoners en omwonende hierover door middel van een brief al geïnformeerd.

arnhem.nl/moskee

Brief van de gemeente aan de bewoners en ondernemers,

Aan de Westervoortsedijk komt in de toekomst mogelijk een moskee. De gemeente en de Islamitische
Unie zijn van plan om hiervoor een overeenkomst te sluiten. De gemeente wil u hierover door middel van
deze brief informeren.

De Ayasofya moskee

De Ayasofya moskee aan de Sonsbeeksingel in Klarendal wil al heel lang verhuizen. Het pand is te krap en er zijn onvoldoende parkeerplaatsen. De Islamitische Unie (de gebruiker van de moskee) heeft verschillende plekken in Arnhem onderzocht, maar dat leverde steeds niets op. Uiteindelijk is de plek aan de Westervoortsedijk gevonden. Het gaat om kavel A in het gebied Fluvium-Zuid, zie op het bijgevoegde kaartje. Het bestuur van de Islamitische Unie wil zich daar heel graag vestigen.

Nieuwbouw Nieuwe Kadekwartier Gashouderskwartier Kaart

De plannen

De Islamitische Unie heeft haar plannen in grote lijnen uitgewerkt. De nieuw te bouwen moskee krijgt niet alleen gebedsruimtes, er zullen ook ruimtes komen voor vergaderen en ontmoeten. Het aantal bezoekers voor de nieuwe moskee wordt geschat op 300 tot 350 op een reguliere gebedsdag (vrijdag). Op speciale dagen kan dat oplopen tot 450 tot 500. De Islamitische Unie wil ook graag een minaret (slanke toren) bouwen. Op het eigen terrein worden parkeerplaatsen aangelegd en komen er ook fietsenrekken. De voorgestelde ontsluiting van het parkeerterrein is vanaf de Van Oldenbarneveldtstraat.

Een overeenkomst

De gemeente Arnhem is eigenaar van de grond. De Islamitische Unie heeft aan de gemeente Arnhem gevraagd of ze de kavel mag kopen en of de bestemming van de grond kan worden gewijzigd. De gemeente heeft aangegeven, open te staan voor deze ontwikkeling.
Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure zal eerst een reserveringsovereenkomst worden gesloten. Hierin staan afspraken tussen de gemeente Arnhem en NMOG (de stichting Nederlandse Moskeeënbouw- en Ondersteunings Gemeenschap). De NMOG wordt de financier en toekomstig eigenaar van de moskee en de Islamitische Unie, de huurder.

Bestemmingsplan

Om een moskee te kunnen bouwen, zal de bestemming van de grond moeten veranderen. Het genoemde terrein heeft nu de bestemming 'Bedrijven'. Het zal de bestemming 'Maatschappelijke doeleinden / Bedrijven' moeten krijgen. De gemeente is bereid een procedure op te starten om het bestemmingsplan te wijzigen. De gemeenteraad besluit over de wijziging. De NMOG betaalt de kosten van de procedure.

Overleg met de buurt

Op verschillende momenten zullen de direct omwonenden en de omliggende bedrijven worden geïnformeerd en betrokken. Dit zal in ieder geval gebeuren op het moment dat er een ontwerp bestemmingsplan is en in de ontwerpfase waarin schetsen van het gebouw zullen worden gepresenteerd. Daarnaast zijn er de formele inspraakmogelijkheden tijdens de bestemmingplanprocedure en de aanvraag omgevingsvergunning.

Meer informatie

Heeft u vragen? Op www.arnhem.nl/moskee vindt u meer informatie over de mogelijke ontwikkeling van de moskee.