De locatie

Nieuwe Kadekwartier wordt een nieuwbouwwijk van ca. 800 woningen, ateliers, multifunctionele ruimten en winkels.

In de eerste fase is De transformatie aangepakt. Het voormalig PGEM terrein is getransformeerd in een dynamisch woon- en werkgebied
met veel creatieve ondernemers in de bestaande rijksmonumenten. In de nieuwbouw zijn in totaal 14 woningen en 46 appartementen gerealiseerd.

De tweede fase is blok H, of zoals dat nu heet Centrum-oost. De 34 koop- en huurwoningen zijn opgeleverd en bewoond.
In juni 2016 zijn de 36 huurappartementen aan de Westervoortsedijk opgeleverd en de eerste appartementen zijn inmiddels bewoond.
In het najaar van 2016 worden de 53 (zorg)appartementen voor de Driegasthuizengroep op een plint
met multifunctionele mogelijkheden eveneens gelegen aan de Westervoortsedijk opgeleverd.

De derde fase is vlek J, waar ca. 140 woningen en 40 appartementen komen met
wederom de mogelijkheid voor een plint met multifunctionele ruimten.

In het stedenbouwkundig ontwerp (SO), vastgesteld in januari 2015, is het programma neergelegd.
Het SO vormt een ruimtelijk kader dat enerzijds houvast biedt en ruimtelijke samenhang borgt, en tegelijkertijd de nodige flexibiliteit kent.

Het bestemmingsplan voor vlek J is 13 juli 2015 vastgesteld door de Raad. Op het bestemmingsplan zijn een paar bezwaren gekomen.
De behandeling daarvan heeft inmiddels plaatsgevonden bij de Raad van State en het besluit wordt in de zomer van 2016 verwacht.
Per fase wordt bepaald wat het daadwerkelijke programma wordt.

Fase 3 van architect opZoom omvat 62 woningen: 12 koop, 34 markthuur en 16 sociale huur.
Fase 4 van Slangen Hochstenbach architecten omvat 44 woningen: 26 koop en 18 markthuur.
Fase 5 van Wiegerinck architecten omvat 75 woningen: 19 koop, 13 sociale huur en 42 sociale huurappartementen.

Parkeren is voorzien op de binnenterreinen. Centraal in dit plangebied ligt een autovrij binnenhof, een plek om te ontmoeten en te verpozen.

De plannen van opZoom en Slangen Hochstenbach worden allereerst in verkoop gebracht.
In totaal 38 koopwoningen met een diversiteit aan architectuur, zonoriëntatie en grootte.